+420 246 008 787

Jak mohu hradit vaše služby?

Inkasní platbou, převodem z účtu, složenkou, SIPem, vkladem přímo na náš účet. V úhradě našich služeb jsme variabilní. Záleží jen na vašich preferencích. Níže naleznete podrobnosti.

Prosím jen nezapomeňte, že naše služby se hradí na měsíc dopředu. Fakturu vám vystavíme vždy 15. den v měsíci a jsou splatné do konce měsíce.

Platba převodem

Prosím dejte si pozor na správně vyplněný variabilní symbol. Pokud nebude uveden správně, nebudeme moci vaši platbu identifikovat a vaše faktura bude evidována jako nezaplacená. 

Měsíční úhradou SIPO

Pro tuto formu úhrady je nezbytné kontaktovat Zákaznické centrum 246 008 787 a nahlásit nám číslo SIPO (spojovací číslo = specifický symbol ve Vašem platebním dokladu SIPO). Požadavek České poště zasíláme vždy do 25. dne v měsíci.

Inkaso z účtu

Prosím ve své bance:

Následně nám prosím doručte fotokopii o zadání svolení k inkasu na sídlo naší společnosti.

Poštovní poukázkou typu A

Platbu složenkou poukazujte prosím na účet číslo 2102787472/2700, variabilní symbol uveďte číslo faktury, kterou hradíte.

Prosím dejte si pozor na správně vyplněný variabilní symbol. Pokud nebude uveden správně, nebudeme moci vaši platbu identifikovat a vaše faktura bude evidována jako nezaplacená.