+420 246 008 787

Mimosoudní a soudní řešení sporů.

Účastník je oprávněn se v souvislosti s mimosoudním řešením případných sporů ze Smlouvy či v souvislosti činností CN obrátit na Český telekomunikační úřad prostřednictvím elektronického formuláře umístněného na jeho internetových stránkách www.ctu.cz, nebo v případě věci pronajatých, zapůjčených anebo zakoupených od CN na Českou obchodní inspekci na jejích internetových stránkách www.coi.cz. Spory mezi CN a Účastníkem, vyplývajících ze Smlouvy nebo na jejím základě má pravomoc rozhodovat ČTÚ. Soudy mají pravomoc rozhodovat v případech a za podmínek stanovených zákonem. Soudem pravomocným pro soudní řízení vedené proti zahraniční osobě je vždy soud ČR místně příslušný podle sídla CN. Ohledně pravomoci a a příslušnosti ČTÚ ve správním řízení platí předchozí věta obdobně.