+420 246 008 787

Můžu si u vás změnit typ služby?

Ano, samozřejmě. Nejjednodušší cestou je napsat nám e-mail s žádostí o změnu na e-mail info@centrio.cz. Prosím do e-mailu také uveďte číslo smlouvy, jméno, na koho je služba vedena a také PIN pro změnu služeb. Ten najdete na předávacím protokolu, který jsme vám dodali spolu se smlouvou. Pokud máte elektronický ověřený podpis a služby jsou vedeny na vaše jméno, lze změnu provést i bez uvedení PINu.

Máte-li cestu kolem, změnu služeb můžete provést také osobně na naší pobočce na adrese Hybernská 1009/24 na Praze 1.