+420 246 008 787

Souhlas se zpracováním osobních údajů (cookie)

Společnost CentroNet, a.s. (dále jen „CentroNet“) ve snaze o co nejefektivnější poskytování svých služeb, zajištění nejvyššího možného komfortu a uživatelsky příjemného prostředí zpracovává tyto Vaše osobní údaje v podobě cookie.

Osobní údaje jsou zpracovány za účelem: zkvalitnění uživatelské zkušenosti v rámci návštěvy webu a personalizace reklamy.

Ke zpracování osobních údajů bude docházet: při provádění analýz a měření, a zobrazování nabídek v rámci internetu.

V souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů máte právo se na CentroNet kdykoliv obrátit s žádostí o informaci, jaké Vaše osobní údaje a jakým způsobem CentroNet zpracovává.

Upozorňujeme v souladu s ustanovením Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně osobních údajů, že svůj souhlas můžete kdykoli v budoucnu odvolat, a to zcela nebo i částečně,tím, že odstraníte cookies za svého prohlížeče. Ode dne, kdy nám je odvolání souhlasu oznámeno, můžeme zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění našich právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

Osobní údaje CentroNet zpracovává elektronické formě. Osobní údaje mohou pro CentroNet takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými CentroNet uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů. V současné době zpracovávají osobní údaje tito zpracovatelé: Google, Seznam, Facebook. Aktuální seznam zpracovatelů Vám poskytneme na vyžádání.

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.).

Se zvláštní předchozím souhlasem subjektu údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, případně veřejnosti, v souvislosti s marketingovou činností CentroNet (např. spotřebitelské soutěže).

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se na nás neváhejte obrátit na e-mailu info@centrio.cz.